Últimes Notícies
Actualitat

05/11/20

Els Pressupostos Generals de l’Estat 2021: anàlisi de l’impacte a Barcelona

  • El projecte de Llei de PGE preveu un increment del finançament dels ens locals. En total, sumant les transferències i la cessió d’impostos estatals, l’any 2021 els ens locals rebran un finançament de prop de 20.000 milions d’euros, xifra un 1,9% superior a la de 2020
  • La inversió prevista a la província de Barcelona als PGE 2021 és de 1.500 milions, un 50% més que el 2018, la més alta dels últims deu anys i representa prop del 67% de la inversió total de Catalunya
  • Pel que fa a les transferències de l’Estat a Barcelona, la xifra arriba als 178,4 milions d’euros, que suposa un increment del 29% respecte als crèdits de l’últim pressupost aprovat el 2018
  • Com a novetat, el projecte de pressupostos incorpora una nova aportació d’11,7 milions per ampliar el parc public d’habitatge, sent la primera vegada que un ajuntament pacta amb el Ministeri l’accés directe i a fons perdut de crèdits procedents de l’Estat per a la promoció d’habitatge públic

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades, ha analitzat en clau local l’impacte positiu que tindrà el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, aprovats al Congrés  dels Diputats.

D’una banda, es fa una anàlisi del finançament local que el projecte de Pressupostos preveu pel conjunt dels ens locals. En total, sumant les transferències i la cessió d’impostos estatals, revela que l’any 2021 els ens locals rebran un finançament de prop de 20.000 milions d’euros, xifra un 1,9% superior a la de 2020.

Pel que fa a la inversió, el projecte de PGE 2021 preveu una inversió real total de 19.300 milions, un 30,6% superior a l’aprovada el 2018. Del total d’inversió pressupostada, prop d’un 63% es troba territorialitzada.

Anant al detall, a la província de Barcelona la inversió total prevista és de 1.337 milions, un 50% més que el 2018, la més alta dels últims deu anys. Representa prop del 67% de la inversió total de Catalunya, el percentatge també més alt dels últims anys, i 235 euros per habitant (159 el 2018).

En conjunt, la inversió prevista a Catalunya se situa prop dels 2.000 milions d’euros, un 48% més que el 2018. El pes de la inversió sobre el total estatal territorialitzat augmenta fins un 16,5%, sent una de les comunitats que rebran més volum de recursos respecte al total territorialitzat.

https://twitter.com/pscbarcelona/status/1324339956316315653?s=20

A aquest import previst s’hauria d’afegir la quantitat de 200 milions d’euros que figuren al capítol 7 del Ministeri de Foment, derivats de l’acord de 25 de setembre en compliment de la Sentència TS 1668/2017, corresponents a l’exercici 2017, però encara amb això el percentatge total es quedaria en un 18,1%, aproximadament un punt per sota de l’aportació de Catalunya al PIB de l’Estat.

En termes per càpita, el volum d’inversió prevista a Catalunya representa 261 euros per habitant, 83 euros més que el 2018 (178 €), i un 2% per sobre del valor mitjà regionalitzat que se situa en els 256 €.

A més de les dotacions incloses al capítol VI, els PGE21 afegeixen partides pressupostàries al capítol VII (transferències de capital) corresponents al Pla de Recuperació, Transformació i y Resiliència, que es transferiran a les Comunitats Autònomes per la gestió en el seu àmbit competencial. En concret, a Catalunya li correspondran 596 milions, 371 per política mediambiental i 225 per polítiques d’habitatge.

Més del 90% de les inversions previstes a Catalunya i a la província de Barcelona corresponen a infraestructures, un 73% de les quals ferroviàries. Destaca el notable increment dels crèdits d’ADIF, amb un total de 665 milions, dels quals uns 500 es destinaran a Rodalies (337 milions directament i 175 milions a Rodalies i mobilitat urbana), i d’aquests, prop del 70% a la província de Barcelona (245 milions a Rodalies i prop de 100 a Rodalies i mobilitat urbana) encara que no es concreten els projectes. ADIF Alta Velocitat invertirà 432 milions, 240 dels quals a Barcelona,

Transferències de l’Estat a Barcelona: habitatge i cultura

El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021 detalla les transferències de l’Estat a entitats, institucions i projectes de la ciutat de Barcelona, classificats per Ministeris.

Les transferències de l’Estat contemplades als PGE 2021 presenten dues novetats remarcables respecte a anys anteriors.

En primer lloc, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana incorpora una nova aportació, emmarcada en el Pla 20.000, destinat a ampliar l’habitatge públic de lloguer o en cessió d’ús a tot l’Estat. El protocol signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri, està dotat amb un import total de 71,7 milions d’euros, que per l’any 2021 es materialitzen en una transferència d’11,7 milions. És la primera vegada que un ajuntament pacta amb el Ministeri l’accés directe i a fons perdut de crèdits procedents de l’Estat per a la promoció d’habitatge públic. La resta de l’AMB també rebrà una aportació per aquest concepte, amb un total de 5,4 milions per l’any vinent.

La segona novetat ve de la mà de la recuperació de l’aportació en concepte de la Capitalitat cultural i científica de la ciutat. Aquesta transferència introduïda per primera vegada l’any 2006, fruit dels acords sobre el finançament que es van derivar de l’aprovació de la Carta Municipal, es van mantenir, amb més o menys variacions fins el 2012, últim any en el que es va dotar pressupostàriament, amb només 3,6 milions. Ara, els projecte de PGE 2021, recupera aquesta aportació per un import total de 20 milions d’euros, cinc dels quals dotats com a transferència de capital.

 

https://twitter.com/pscbarcelona/status/1324370512060076032

Les aportacions a la resta d’entitats es mantenen, més o menys, al mateix nivell que anys enrere, si bé cal destacar els majors crèdits destinats al Consorci Barcelona Supercomputing Centre, que rep 7,5 milions d’euros més que el 2018, i els destinats al Gran Teatre del Liceu, 1,25 milions més. La dotació a l’Autoritat del Transport Metropolità no varia respecte el 2018.

En total doncs, la suma de les transferències previstes a la ciutat de Barcelona és de 178,4 milions d’euros, que suposa un increment del 29% respecte als crèdits de l’últim pressupost aprovat el 2018.

 

Més informació: Ajuntament de Barcelona

 

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies