Últimes Notícies
Jaume Collboni

26/09/19

Barcelona, destinació consolidada

El Tinent d’Alcalde Jaume Collboni juntament amb el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, la regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín, i la comissionada de Promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat, Raquel Gil, van celebrar el dimecres 25 de setembre  una trobada amb el agents del sector econòmic i social de la ciutat, per obrir un espai de diàleg i debat on compartir dades i treballar conjuntament per al desenvolupament de Barcelona

En aquesta trobada es van donar a conèixer les principals dades de referència, que mostren que la ciutat acumula vuit mesos d’estabilitat positiva en el sector turístic, amb un estiu especialment favorable per a tot tipus d’allotjaments turístics, amb més turista internacional i amb una reducció de l’atur al sector turístic respecte de l’any passat.

En total, Barcelona ha rebut en els primers vuit mesos de l’any 8’1 milions de turistes, que han realitzat més de 22 milions de pernoctacions en hotels i HUT, les xifres més altes de tota la sèrie històrica a Barcelona

Aquest 2019, la ciutat acumula vuit mesos d’estabilitat positiva i tanca un estiu favorable per als allotjaments turístics, amb registres de +7’2% en pernoctacions en hotels i +14’2% a Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de gener a agost

Creixement sostingut de pernoctacions hoteleres

Des de gener, a Barcelona s’han registrat un +7’2% de pernoctacions en hotels i un augment del +14’2% de les estades a Habitatges d’Ús Turístic (HUT).

Segons dades de l’enquesta d’ocupació hotelera EOH de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a més del creixement del nombre de pernoctacions (7’2% acumulat), es produeix també un augment del nombre de turistes (6’3% de creixement acumulat fins a l’agost). Aquest creixement s’ha produït en tots els mesos de l’any i s’ha assolit la xifra més alta de turistes i pernoctacions de tota la sèrie analitzada, arribant als 5’7 milions de turistes (de gener a juliol) que han realitzat 14’6 milions de pernoctacions.

Ocupació mitjana hotelera per sobre del 90% i més facturació mitjana

Tanmateix, l’ocupació mitjana sobre places el tres mesos d’estiu s’ha mantingut per sobre del 90%. I les dades sobre la  facturació mitjana per habitació (ADR) i l’ingrés per habitació disponible (REVPAR) també han tingut un registre positiu durant el mes d’agost, amb un increment del +2’3% i el +6’3% respectivament, segons l’EOH de INE.

14’2% més de turistes en HUT en el que portem de 2019

Pel que fa a les dades de turistes allotjats en HUT, mostren també un ritme a l’alça amb un increment acumulat del 14’2%. El nombre de turistes acumulat fins al juliol va ser de 2’4 milions, la dada més alta de la sèrie, que van realitzar un total 7’5 milions de pernoctacions.

L’estada mitjana dels turistes que s’allotgen en HUT s’ha mantingut estable, tot i que va registrar un lleuger decrement durant el mes d’agost, situant-se en 3’2 nits  (-17’8%).

8’5% més de turistes internacionals, fent estades més llargues

Per països de procedència, el 2019 manté la tònica dels darrers anys, amb un increment de turista internacional (+8’5% acumulat) en detriment del turisme nacional (-3’6%). Per ordre, les nacionalitats més nombroses de turistes durant el període han estat les de França, EUA, Regne Unit i Itàlia. Paral·lelament, també es manté l’estada mitjana dels turistes tant nacionals (1’7 nits) com estrangers (2’7 nits).

35’6 milions de passatgers a l’aeroport al 2019

El nombre de passatgers a l’aeroport també ha assolit durant aquests primers mesos de l’any una xifra històrica de 35’6 milions de passatgers fins el mes d’agost, que manté la tendència positiva dels darrers anys, on es registren creixements positius en tots els mesos de l’any des de 2014. Durant el mes d’agost, s’ha assolit el màxim històric de la sèrie amb 5’4 milions de passatgers.

Creixement positiu i irregular de creueristes al port

Respecte les dades de creuers, si bé les dades acumulades fins el mes d’agost mostren un creixement positiu de +5’4%, el creixement ha estat irregular en els diferents mesos de l’any. El mes de febrer i especialment el mes d’abril van registrar un decrement molt notable en nombre de creueristes, especialment de port base (-19’7% i -38’8% respectivament), mentre que al mes de maig i juny i especialment agost, aquesta tipologia de passatger ha tingut un comportament a l’alça (amb un increment del +28’7% a l’agost), que compensa el decrement dels mesos de febrer i abril.

Menys atur i prop del 10% més de contractació al sector turístic

L’atur compatibilitzat al sector turístic al  2019 ha estat més baix que el del 2018 en tots els mesos i en tots els subsectors: menjar i beguda, serveis d’allotjament i agències de viatges i operadors turístics. L’atur registrat disminueix respecte al de l’any anterior, però a un ritme cada vegada més moderat. En termes generals, Barcelona assoleix un màxim històric d’afiliació a la Seguretat Social el segon trimestre de 2019, amb 1.146.557 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social.

El sector turístic també ha assolit el màxim en nombre d’afiliats, amb una contractació total fins al mes d’agost que augmenta en tots els mesos de l’any respecte del 2018 i s’assoleix la dada de gairebé 157.000 contractes al sector turístic d’allotjament, menjar i begudes i agències de viatges, que representa un increment acumulat de +9’6%. Destaca l’augment que s’ha produït en els darrers mesos, maig, juny, juliol i agost, especialment en el nombre de contractes temporals +15’6%, en detriment dels indefinits -22’5%.

El comerç crea ocupació moderadament

El comerç barceloní crea ocupació neta per quart any consecutiu —+0’5% al segon trimestre de 2019 (darreres dades disponibles), tot i que ho fa amb un increment més moderat que el conjunt de l’economia de Barcelona (+2’9%).

El pes del sector comercial en l’economia de la ciutat segueix sent preponderant: representa el 13’6% dels llocs de treball a la ciutat; i ocupa 152.092 persones a finals del 2n trimestre de l’any, de les quals el 63’6% al comerç minorista i el 36’4% al majorista. A més, la contractació al comerç experimenta una evolució positiva tant al primer com al segon semestre de 2019, amb increments interanuals del +1’6% i el+2’4% respectivament.

Creix el 17% les vendes pel turisme de compres

Segons les darreres dades del Barómetro de Turismo de Compras del 1r. Semestre 2019 de Global Blue, s’ha registrat un creixement en vendes a Barcelona del 17% durant aquest període respecte del mateix període de l’any anterior.

A més, les dades acumulades fins al juliol de 2019 del Tax-Free Global Blue a les oficines del Consorci de Turisme de Barcelona mostren augments considerables, tenint en compte les recents modificacions en la seva tramitació, les millores fiscals i les particulars conjuntures econòmiques de cada nacionalitat. Es dona un rang de creixements entre el 23% i el 164%, amb l’excepció dels turistes de nacionalitat argentina, que van veure baixar un 11% les seves operacions de tax-free.

Enllaç document PDF

Font: Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies