Últimes Notícies
Barcelona

05/10/20

L’Ajuntament de Barcelona signa el Pacte per la Mobilitat Laboral amb els agents econòmics i socials

 • És tracta d’un acord de col·laboració amb les principals organitzacions sindicals i associacions empresarials per potenciar una mobilitat més sostenible, eficient i segura a la ciutat i a la seva àrea metropolitana
 • Un dels objectius principals del pacte passa per reduir la congestió i evitar que els desplaçaments es concentrin a les hores punta. Per assolir-ho es proposen mesures vinculades als plans de Desplaçament d’Empresa, l’impuls del teletreball, la flexibilització horària o a accions en l’àmbit dels usos del temps i la reforma horària
 • L’Ajuntament de Barcelona crearà una taula de coordinació i seguiment del pacte i també una oficina municipal de coordinació, assessorament i recursos per aconseguir els objectius i compromisos marcats

La COVID-19 i el confinament i la distància social que ha s’han hagut de decretar per evitar la propagació del virus, han capgirat els patrons i hàbits de mobilitat a gairebé totes les grans conurbacions urbanes del món, entre elles Barcelona i la seva àrea metropolitana. Durant els mesos de vigència de l’Estat d’Alarma s’ha registrat una dràstica reducció de la mobilitat i canvis en el repartiment modal habitual, que a dia d’avui encara es mantenen, observant-se una major recuperació dels desplaçaments en vehicle privat en relació als desplaçaments en transport públic.

En aquests moments, l’Ajuntament de Barcelona treballa per tornar a encaminar la mobilitat cap a un model sostenible, eficient i segur, potenciant els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta; i garantint la seguretat dels ciutadans i la recuperació econòmica, comercial i logística. No obstant, la distància social, així com la important concentració de demanda a les hores punta, pot comprometre la capacitat d’absorció de la demanda de mobilitat obligada (mobilitat laboral) del transport públic metropolità.

En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona ha signat avui un pacte de cooperació amb les principals organitzacions sindicals i associacions econòmiques per dur a terme accions concretes que permetin assolir una mobilitat obligada més eficaç i sostenible tant a Barcelona com a la seva àrea metropolitana. El pacte l’han signat el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, Josep González, president de PIMEC, Javier Pacheco, secretari general de CCOO i Camil Ros, secretari general d’UGT. A l’acte de signatura també hi han assistit la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón i la comissionada de Promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat, Raquel Gil.

Jaume Collboni ha volgut destacar el valor del diàleg: «Posem en relleu el valor del diàleg social. Els grans objectius requereixen de grans consensos». «Volem crear un marc per millorar la mobilitat des del punt de vista de la competitivitat, la sostenibilitat i l’equitat», ha afegit el Primer Tinent d’Alcaldia en roda de premsa.

Els principis que inspiren «El Pacte per una nova mobilitat laboral a Barcelona» són la salut, la qualitat de vida i la conciliació laboral-familiar dels treballadors i treballadores, la sostenibilitat i la qualitat ambiental de l’entorn i la col·laboració públic-privada, la competitivitat, la productivitat i la corresponsabilitat social i ambiental corporatives.

Els objectius són:

 • Reduir la congestió i les seves externalitats negatives: contaminació, soroll, pèrdues econòmiques i de temps, disminució de la competitivitat, de la salut i de la seguretat dels treballadors i treballadores i de les empreses, amb mesures concretes, acordades en el marc dels respectius convenis col·lectius i sectorials tals com:
 • Els Plans de Desplaçament d’Empresa
 • L’impuls i millora de les opcions de teletreball
 • La flexibilització d’horaris per evitar les hores punta del transport públic i la congestió als accessos en el transport privat
 • Impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps i la reforma horària.
 • Contribuir a la recuperació de l’activitat i la vida econòmica, comercial, logística i social en general després de la COVID-19.
 • Ajudar a la recuperació i millora del transport públic com a peça central i estructuradora de la mobilitat obligada, treballant especialment per aplanar la corba de demanda en hores punta i en millorar la seva oferta i serveis, alhora que incentivar, sempre que sigui possible, els desplaçaments per mobilitat obligada a peu i en bicicleta o altres formes de mobilitat activa.
 • Contribuir a la conscienciació ciutadana i ser corresponsables de l’impacte de la mobilitat en l’entorn i la necessitat d’un model de mobilitat laboral i professional sostenible, multimodal i eficient.
 • Fomentar una mobilitat obligada multimodal, compartida, sostenible i integrada en plataformes tecnològiques multi-serveis de mobilitat.

Per tal d’assolir aquests objectius l’Ajuntament de Barcelona crearà una taula de coordinació i seguiment del pacte que permeti:

 • Debatre i impulsar les mesures contemplades (Plans de Desplaçament d’Empresa, foment del Teletreball en el marc de la concertació col·lectiva i foment de formes sostenibles i saludables de moure’s: ús del transport públic i col·lectiu, desplaçaments a peu i en formes de mobilitat activa quan és possible, vehicles compartits, i sistemes de mobilitat compartida).
 • Compartir la informació, documentació i bones pràctiques i acords presos per a la implantació d’aquestes accions amb la resta de signants, així com difondre els avenços i col·laborar en la determinació i seguiment d’indicadors d’eficàcia i d’avenç dels objectius del pacte.

A banda, també es crearà una Oficina municipal de coordinació, assessorament i recursos per tal de coordinar i donar suport tècnic a tots els signants i aconseguir els objectius i compromisos marcats.

A partir de la signatura d’avui es continuaran les converses amb grans i mitjanes empreses i polígons industrials de Barcelona i de l’àrea metropolitana per tal que s’adhereixin al pacte i als seus compromisos de millora de la mobilitat per motius laborals. Alhora, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un espai web (www.barcelona.cat/mobilitatlaboral) on es detallen els principis, objectius i compromisos del Pacte per la Mobilitat Laboral i des d’on empreses, entitats i organitzacions poden informar-se i iniciar els tràmits per adherir-se.

 

Més informació (font): Ajuntament de Barcelona

 • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies