Últimes Notícies
Barcelona

15/12/20

Obre l’Oficina Tècnica del 22@ per reforçar l’atenció i impuls de projectes empresarials, urbanístics i socials

 • L’Oficina Tècnica del 22@ obre dilluns 14 de desembre per centralitzar l’atenció a empreses i ciutadania en l’àmbit econòmic, urbanístic i sociocultural i especialment per captar, impulsar i reforçar projectes, relacionats amb el desenvolupament del 22@
 • Està ubicada a l’edifici MediaTIC, integrada a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, i centralitza en finestreta única les gestions empresarials i urbanístiques de l’àmbit 22@, oferint atenció de manera presencial i telemàtica
 • Aquest nou punt centralitzat d’atenció per al 22@ incorpora nous serveis com el de promoció internacional i captació d’inversions, per acompanyar la implantació de projectes empresarials a la zona des del lideratge públic
 • La nova oficina neix per centralitzar la informació i servei per a gestions relacionades amb aquest territori, coordinadament des dels àmbits d’Economia i Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

L’Oficina Tècnica del 22@ obre demà dilluns 14 de desembre per esdevenir el punt de referència i centralitzar l’atenció a empreses i ciutadania en l’àmbit econòmic, urbanístic i sociocultural del 22@, i especialment per captar, impulsar i reforçar projectes relacionats amb el desenvolupament d’aquest territori. Ubicada a l’edifici MediaTIC, i integrada físicament amb l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa i funcionalment amb els serveis de l’Institut Municipal d’Urbanisme, la nova oficina està gestionada per l’Ajuntament de Barcelona, ofereix accés presencial i telemàtic, i canalitza a través d’un servei de finestreta única les gestions empresarials i urbanístiques relacionades amb projectes per desenvolupar el 22@.

El tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni ha explicat que “posem en marxa l’oficina del 22@ amb l’objectiu de crear una finestreta única on ciutadania, empreses i inversors es puguin adreçar per saber quin es el desenvolupament d’aquesta nova part del 22@, que volem que sigui un districte tecnològic, econòmic, però també on viure i on gaudir de l’espai públic”. Per a Collboni, “des d’aquest punt de vista, l’oficina del 22@ tindrà la doble condició d’espai de trobada de l’àmbit econòmic però també del desenvolupament urbanístic. Com sabeu, l’objectiu del Govern municipal en desenvolupar aquesta zona és la creació de 60.000 llocs de treball els propers deu anys, en àmbit bàsicament tecnològic, però també la creació de 15.800 nous habitatges assequibles de protecció oficial per construir un autèntic nou districte de la ciutat”. “L’oficina del 22@ ha de facilitar la interlocució amb l’administració, l’ha de simplificar i ha de permetre que sigui també un motor de la transformació”, ha seguit Collboni. “Un dels èxits del 22@ en l’etapa anterior va ser justament que hi hagués un lloc i un equip humà de professionals que centralitzessin i coordinessin totes les actuacions que tenien a veure amb el desenvolupament d’aquest districte. En aquesta nova etapa recuperem aquest equip humà i professional des del punt de vista de la promoció econòmica i urbanística per fer possible aquests objectius”, ha reblat el tinent d’alcaldia.

https://twitter.com/pscbarcelona/status/1338828264933036035?s=20

 

Més enllà de l’atenció als tràmits

La nova Oficina del 22@ ofereix una cartera de serveis que va més enllà de les funcions tradicionals d’informació d’assessorament i de registre de qualsevol tràmit relacionat amb la posada en marxa d’una activitat productiva, un dels serveis més demanats a l’OAE. Entre d’altres serveis, també aprofundeix en l’assessorament i com a novetat es treballarà en una segona fase al 2021 amb el servei de Promoció Internacional i Captació d’Inversions, per atraure inversió pública i privada de qualitat, amb l’objectiu de fer l’acompanyament de les inversions des de l’àmbit municipal i facilitar l’accés a les gestions necessàries.

 

 

 

Tant amb atenció presencial des de l’espai físic del MediaTIC com a través de la web https://barcelona.cat/22barcelona/, l’oficina ofereix serveis de:

 • Finestreta Única Empresarial 22@: amb un equip de Front Office que fa una primera orientació i assessorament sobre regulacions i procediments relacionats amb el planejament, el pla d’usos o l’inici d’activitat vinculats amb la posada en marxa d’una activitat econòmica o productiva.
 • Governança i Coordinació: ordenar i establir les connexions necessàries amb els diferents agents a escala intermunicipal en el desplegament de les diferents polítiques i accions que l’Ajuntament du a terme en l’àmbit del 22@, així com dinamitzar l’òrgan de governança del projecte que inclou membres de la quàdruple hèlix.
 • Projectes 22@ d’iniciativa municipal: coordinació tècnica de determinats projectes estratègics en el marc del desenvolupament del projecte 22@ que esdevinguin d’iniciativa pública, des de la doble perspectiva de l’Urbanisme i la Promoció Econòmica, seguint el Pacte pel 22@ (Eix Pere IV, Eix Cristobal de Moura, entre d’altres).
 • Promoció Internacional i Captació d’Inversions: captar i impulsar les iniciatives de promoció del 22@ en diferents entorns nacionals i internacionals, amb la finalitat d’atraure inversió privada per desenvolupar l’àmbit amb iniciatives que estiguin alineades amb el projecte de ciutat impulsat per l’Ajuntament.
 • Comunicació, Coneixement i Difusió del 22@: centralitzar la generació de dades i el coneixement al voltant del projecte 22@, així com la seva difusió, tant a escala interna com externa. Centralitzarà l’atenció als diferents perfils, nacionals i internacionals, que sol·liciten informació, visites o d’altres aspectes vinculats a la difusió del projecte 22@,
 • Servei d’habitatge: donar un impuls a la gestió de sòl dedicat a l’habitatge i acompanyament a les promocions d’iniciativa pública o privada que es desenvolupin en l’àmbit. Les tasques d’aquesta unitat funcional estaran estretament coordinades amb la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació.

Des d’aquest espai es promocionaran i es coordinaran els diversos programes vinculats a l’activació d’espais en desús que incentivin activitats socials i culturals, com ara, a antigues fàbriques que poden acollir espais de creació, producció, exhibició i comercialització creativa, o com la futura incubadora de Palo Alto per incentivar nous talents i projectes.

Aquesta nova oficina neix coordinada entre la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica i la gerència d’Urbanisme, i dependrà directament de l’Institut Municipal d’Urbanisme i Barcelona Activa. Des de la desaparició de la societat 22@BCN, no hi havia un espai on centralitzar la informació i el servei als ciutadans i a les ciutadanes sobre les gestions relatives a aquest districte.

L’oficina és un pas més en el procés de transformació del 22@. Se suma al nou planejament urbanístic aprovat inicialment el setembre, que posa el dia aquest àmbit de ciutat per donar resposta als reptes d’avui i per promoure la ciutat mixta, la vida quotidiana, l’habitatge, l’activitat econòmica i la protecció del patrimoni. El pla dobla el potencial d’habitatge protegit i fa créixer el potencial de pisos nous de 9.300 fins als 15.800, i activa un milió de m2 pendents de desenvolupar per generar fins a 60.000 llocs de treball nous. A més, un de cada tres carrers seran eixos verds per recuperar més de 10 Ha i augmentar els espais per a vianants, l’ombra i la vegetació.

 

Projectes innovadors i únics

El lideratge públic d’aquesta gestió es considera clau per aprofitar al màxim el potencial i les sinergies urbanístiques que operen al districte. El 22@ és avui dia un entorn on conviuen empreses de sectors innovadors i creatius amb centres de formació i universitats. Aquest veïnatge genera sinèrgies que s’han de continuar potenciant amb col·laboració públic-privada. Des d’ara, la revisió i posada al dia de les activitats productives al 22@, a més de potenciar els clústers originals del 22@, s’identificaran nous sectors, sovint tranversals, com l’economia verda i circular, o l’economia social i solidària, impulsores de nova activitat. A més a més, es vol equilibrar l’ecosistema productiu amb start-ups, pimes i micropimes que puguin generar sinergies amb les empreses més consolidades i amb un comerç local que garanteixi la vida de barri.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat una mesura de govern que fa evolucionar el Pla 22@ cap a un model de ciutat sostenible i inclusiva tot dinamitzant l’economia innovadora i creativa del districte. Des del primer document, el Pla 22@, han passat 20 anys, i ja aleshores es van establir les directrius per esdevenir pol d’activitat econòmica i creativa al territori i la ciutat, mitjançant l’aposta de vocacions productives i activitats relacionades amb les TIC, les tecnologies, la recerca biomèdica, l’energia, la comunicació o el disseny. Per donar resposta a la necessitat d’una governança transparent i compartida, aquesta mesura de govern planteja la constitució d’una oficina tècnica que interactuï amb el màxim d’agents socials, i és en aquest marc on s’obre al públic l’Oficina 22@, una de les prioritats en gestar-se aquesta mesura, que veu la llum a partir de demà dilluns 14 de desembre.

 

Més de 47.400 llocs de treball generats en 20 anys al 22@

S’estima que des de l’any 2000 s’han instal·lat a l’àmbit 22@ un total de 4.342 empreses de les quals 1.379 són serveis intensius en coneixement i 132 indústries de mitjana i alta tecnologia. Gràcies a tot això, s’han generat 47.408 llocs de treball. Si es té en compte l’àmbit d’influència del 22@ (des de La Gran Via, el Litoral, el passeig de Sant Joan i el riu Besòs), la creació d’empreses ascendeix a 10.308, i la creació de llocs de treball a 92.140.

El 22@ ha estat un motor econòmic de la ciutat que ha permès que en temps de crisi Barcelona seguís creant ocupació en sectors vinculats a la tecnologia i la transformació digital així com les industries creatives. Ara, les circumstàncies extraordinàries generades per la pandèmia han portat a incorporar actuacions per millorar la ciutat post-Covid19, amb un dinamisme que s’hi viu en aquest territori que pugui contribuir a superar l’adversitat i reactivar l’economia.

Entre les oportunitats de la nova era, s’estudia la descentralització de l’activitat econòmica en un moment de menys mobilitat, i la possibilitat de treballar les relacions a escala de barri amb visió metropolitana, que porta a compatibilitzar la ciutat dels 15, 30 ó 45 minuts amb la ciutat global que és Barcelona.

 

Font: Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona

 • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies