Últimes Notícies
Barcelona

15/02/20

Jaume Collboni presenta el nou model de Guàrdia Urbana, que reforça la seva estructura organitzativa i destinarà tots els seus agents a tasques policials

  •  La Guàrdia Urbana desenvoluparà un Nou Model de servei i de gestió per modernitzar i agilitzar les tasques policials i oferir un millor servei a la ciutadania
  • Es modifiquen els requisits d’accés al cos de policia barceloní i s’inclou per primera vegada una prova de coneixements de llengua anglesa
  • L’Ajuntament de Barcelona engega una campanya per promoure l’accés de les dones al cos de la Guàrdia Urbana

Guàrdia Urbana de Barcelona alliberarà als agents de tasques administratives per tal que es dediquin només a tasques policials i actualitza i millora la seva estructura organitzativa. Aquestes són les principals actuacions que es portaran a terme en el marc del Nou Model de servei i de gestió de la Guàrdia Urbana de Barcelona que entrarà en vigor a mitjans de març. Ho ha explicat el nostre Primer Tinent d’Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyat per Albert Batlle, tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat.

El Nou Model té l’objectiu de modernitzar i agilitzar els procediments, la gestió de recursos, la tipologia de servei i l’avaluació del servei del cos de policia barceloní d’acord amb els nous reptes. S’organitzarà en eixos estratègics tenint com a centre el servei a la ciutadania i que estan dirigits a abordar la modificació organitzativa, un canvi en la gestió dels recursos humans i materials, la integració en el sistema de seguretat i la millora tecnològica.

El primer eix que es desenvoluparà és el que fa referència a la gestió dels recursos humans i a potenciar una cultura organitzativa més eficient amb l’objectiu de la millora continua del servei.

Les primeres fases se centraran en el desenvolupament organitzatiu de la Guàrdia Urbana. En primer lloc es dotarà al cos d’una nova estructura organitzativa més reforçada amb l’objectiu de donar resposta a les demandes actuals de la ciutadania i que s’adapta als nous reptes de futur. La implementació d’aquesta nova estructura es desenvoluparà al llarg del mes de març.

El nou organigrama augmentarà la qualitat del servei públic del cos generant intel·ligència a partir de la informació disponible, incorporant el model de gestió per projectes i adaptant les noves tecnologies i la innovació a l’ús policial.

La ciutadania i la convivència són un dels eixos del Nou Model que es treballarà des de la proximitat com a filosofia de treball.

Les línies principals de treball d’aquest eix estan adreçades a revisar la gestió integral dels conflictes de convivència. En aquest sentit, s’està treballant amb un Pla de convivència i civisme posant l’accent en mesures preventives de caràcter social per garantir la convivència. Un dels altres punts que es desenvoluparan en el marc d’aquest eix és el Pla de Seguretat Viària centrat en la prevenció i reducció dels sinistres amb mesures de conscienciació a la ciutadania que evitin conductes de risc.

En aquest àmbit també es treballarà de forma transversal per millorar la detecció i atenció de les violències masclistes i també un procés d’anàlisi de les dades de seguretat viària amb perspectiva de gènere.

Un tercer eix és el de la coordinació del sistema de seguretat, que té l’objectiu d’impulsar la coordinació dels actors en seguretat i emergències i dels diferents procediments i processos que permeten una gestió més eficaç i eficient de les situacions que es donen dia a dia a la ciutat, però també la preparació per a grans esdeveniments i possibles incidents amb múltiples víctimes.

Amb l’objectiu d’actualitzar tant els sistemes i procediments com per aprofitar la tecnologia disponible per millorar el servei a la ciutadania, es desenvoluparà l’eix d’Innovació i processos.

Les diferents actuacions que es portaran a terme en el marc d’aquest eix revisaran la generació i els fluxos d’informació per arribar de les dades a la intel·ligència a totes les àrees de l’organització i també millorar els procediments de gestió de recursos.

Font: Ajuntament de Barcelona

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies