Últimes Notícies
Barcelona

09/12/20

En marxa el primer mercat majorista d’aliments ecològics d’Espanya

  • Mercabarna ha inaugurat el Biomarket, el primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics d’Espanya i també el primer d’Europa pel que fa a concentració d’empreses hortofrutícoles.
  • L’objectiu d’aquest mercat és satisfer la creixent demanda d’aliments ecològics per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I també donar suport a l’aposta de la ciutat per un model alimentari més just, sa i sostenible, que es concretarà al 2021, any en què Barcelona es convertirà en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible.
  • Mercabarna aposta per posar en valor la comercialització d’aquests aliments i facilitar-ne així la seva distribució.

 

Segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Espanya és el país comunitari amb més superfície de producció ecològica de la Comunitat Europea i el quart mundial, amb 2 milions d’hectàrees. Tot i que el seu consum encara és baix (1,69% del valor de la cistella de la compra d’aliments dels espanyols) respecte a altres països europeus, és un dels països d’Europa amb més creixement del mercat de productes bio (+13%). Concretament a Catalunya la facturació del mercat bio va créixer un 19,28% al 2019, segons l’últim informe del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

Pel què fa a tendències de consum, segons l’enquesta Omnibus Municipal de l’any 2019, el percentatge de consumidors que tenen en compte la proximitat del producte a l’hora de comprar sempre/sovint o de tant en tant és del 73,5%; els qui tenen en compte si el producte és ecològic el 58,3%; i si prové directament de la persona productora, el 74%.

Tot i que això no es tradueix encara en tendències de consum reals, indica un potencial en el mercat per aquest tipus de productes si es duen a termes estratègies adequades per posar-los a l’abast de les persones consumidores a preus competitius.

La Covid-19 i l’alimentació

La Covid-19 ha fet que més persones hagin pres consciència de la importància de l’alimentació per mantenir-se sa. Durant els mesos de març i abril el consum de productes ecològics va augmentar un 12% a Espanya, segons l’Asociación Profesional Española de Productores de Alimentos Ecológicos (ECOVALIA).

A més, segons el Baròmetre de Consum d’Aliments Ecològics de la Generalitat de Catalunya 2020, més del 60% dels catalans consumeix productes bio. El 47% ho fa mensualment, el 34% setmanalment i el 8% diàriament. Així mateix, l’últim estudi de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) afirma que el 17% dels espanyols valora en major mesura el producte bio que a l’inici del confinament.

Els estudis realitzats per Mercabarna

Mercabarna va prendre la decisió d’apostar per un mercat majorista bio, després de realitzar diversos estudis de mercat a través del seu Observatori de Tendències (2014- 2015), els qual van extreure dades rellevants sobre l’augment de la predisposició dels ciutadans de Catalunya i la resta d’Espanya a consumir aliments ecològics. També es va observar el creixement d’aquest sector a Catalunya en els últims anys des del punt de vista del número d’agricultors i distribuïdors i la seva necessitat d’expansió.

 

Més informació: Nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies