Últimes Notícies
Barcelona

31/01/20

Barcelona desplega la estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat

  • El Plenari del Consell Municipal ha aprovat la Mesura de Govern sobre l’estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
  • L’estratègia és un pla d’acció per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social a la ciutat de Barcelona, mitjançant l’alineament de polítiques públiques amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • La estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 contempla la creació dels òrgans de coordinació necessaris per garantir una acció municipal coherent amb els ODS i la implicació de la ciutadania i del teixit empresarial i associatiu de la ciutat
  • 2.300 milions d’euros de despesa corrent del Pressupost municipal es troben 100% alineats amb l’Agenda 2030
  • L’Ajuntament impulsarà la certificació A2030 per reconèixer a les organitzacions que realitzin accions concretes i d’impacte en matèria d’ODS

En el primer Plenari de l’any, el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la Mesura de Govern sobre l’estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona presentada per Laia Bonet, Tinenta d’Alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana.<

Amb aquest nou pas es reafirma l’aposta ferma que ha adquirit aquest mandat per assolir l’Agenda 2030, incorporant-la com una àrea transversal en l’activitat de l’Ajuntament.

El compromís de la ciutat amb l’impuls de l’Agenda 2030 a Barcelona és ferm i va ser aprovat per unanimitat al Ple Extraordinari del passat mes de setembre, en què s’assumí la prioritat política de l’Ajuntament de Barcelona per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) abans de l’any 2030. “Ens trobem davant d’una dècada decisiva i a Barcelona hem apostat per la sostenibilitat en el seu sentit més ampli: ambiental, social i econòmica” ha manifestat la Tinenta d’Alcaldia.

Barcelona és conscient de la importància del món local en l’aplicació de l’Agenda 2030. Els experts calculen que més d’un 65% dels ODS depenen de la implicació dels actors urbans i locals, per tant, les àrees urbanes i l’acció municipal juguen un paper fonamental per establir un nou model de desenvolupament sostenible que generi riquesa i, alhora, permeti reduir les desigualtats socials i fer front a l’Emergència Climàtica.

Aquesta Mesura de Govern defineix com convertir un full de ruta global, com és l’Agenda 2030, en un pla d’acció local. Aquest pla es sustenta en tres grans eixos: el lideratge de l’Ajuntament en l’assoliment de l’Agenda 2030 a Barcelona; el compromís i implicació de la ciutat i de tots els seus agents amb l’Agenda 2030 i finalment, la projecció internacional de la ciutat de Barcelona en la implantació de l’Agenda 2030.

Aquesta estratègia ha de permetre que l’Ajuntament esdevingui capdavanter en l’assoliment de l’Agenda 2030, que la ciutadania, les entitats i les empreses participin del procés i que es posicioni a Barcelona com a referent internacional de la implantació dels ODS. Bonet ha remarcat que “podem afirmar que, més que una Mesura de Govern, es tracta d’una mesura de ciutat”. “La implantació de l’Agenda 2030 a Barcelona és una iniciativa compartida, per a la que comptem amb el suport de l’Ajuntament i de tots els agents socials i econòmics de la ciutat” ha prosseguit la Tinenta, “tots els actors de la ciutat han de tenir clar que l’Agenda 2030 és una oportunitat per a Barcelona i els seus ciutadans i ciutadanes”.

 

L’Agenda 2030 a l’Ajuntament

Aquesta línia estratègica de la Mesura de Govern es centra en el seguit de mesures que es realitzaran des de l’Ajuntament per assolir els 17 ODS. Aquests objectius es concreten en 169 fites aprovades en el marc d’un acord mundial dels 193 estats membres de les Nacions Unides. Per tant, tot i que algunes fites tenen una definició genèrica o transversal perquè tot els països subscrits a l’Agenda 2030 s’hi sentin reconeguts, el primer pas es realitzar una interpretació local d’aquesta agenda. L’Ajuntament ja està analitzant les 169 fites i seleccionarà les que tinguin una vinculació directa amb l’àmbit local, tot realitzant un exercici d’adaptació a la realitat de Barcelona. Aquest pas permetrà disposar d’una Agenda 2030 de Barcelona, amb fites ajustades a la ciutat, que es convertirà en l’objectiu a assolir abans de l’any 2030.

Per poder liderar l’assoliment de l’Agenda 2030, l’Ajuntament ha de vincular tota la seva activitat a la mateixa, com ja ha fet amb els principals instruments de planificació propis municipals, com el PAM 2020-2023, que té associat cadascuna de les seves mesures amb les fites, i el Pressupost municipal, que també es troba alineat amb les fites dels ODS. En aquest sentit, 2.300 milions d’euros de despesa corrent del Pressupost municipal es troben 100% alineats amb l’Agenda 2030. A partir d’aquesta alineació de les principals eines de planificació, en endavant, la resta de la planificació s’haurà de realitzar també en òptica Agenda 2030.

La localització de les fites anirà acompanyada d’un seguit d’indicadors que permetran avaluar anualment el grau d’assoliment de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona. Per desenvolupar les mesures i valorar el procés, el Govern ha creat dos òrgans específics: la Comissió per a l’impuls i l’assoliment de l’Agenda 2030, una coordinació a nivell executiu i transversal que es va reunir per primer cop el passat 10 de gener, i el Consell Acadèmic Assessor que permetrà executar amb rigor la implantació de l’Agenda 2030.

Amb la voluntat d’avançar en la consecució dels 17 ODS, s’elaborarà una mesura de govern específica de millores en la gestió ordinària municipal que estigui alineada amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. En aquesta línia, s’elaborarà un pla d’implicació dels treballadors i treballadores per tal que es puguin comprometre de forma activa i fer arribar propostes de millora en les polítiques públiques municipals.

També serà important vincular l’Agenda 2030 als espais d’innovació existents a la ciutat; la Fundació BIT Habitat desenvoluparà una línia d’innovació des d’on es vetllarà per la coordinació de les polítiques innovadores amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

L’Agenda 2030 a la ciutat

Aquesta línia estratègica de la Mesura de Govern fa referència a impulsar l’aplicació de l’Agenda 2030 al conjunt de la ciutat, donant a conèixer aquesta iniciativa a la ciutadania i potenciant la participació del teixit social. El primer pas és informar a tots els agents de la ciutat amb un Pla de Comunicació de l’Agenda 2030.

Per impulsar l’Agenda 2030 al conjunt de la ciutat, la Mesura de Govern contempla teixir aliances i generar espais de cooperació entre tots els agents implicats. Per aconseguir-ho, durant cada legislatura, s’engegarà un procés participatiu amb la ciutadania dins del PAM; en aquesta legislatura es centrarà en la localització de les fites. També es crearà una Taula per a l’impuls de l’Agenda 2030 a Barcelona, amb la presència del teixit social i empresarial representatiu de la ciutat per definir espais de col•laboració i impulsar propostes concretes. Laia Bonet ha destacat la importància d’implantar l’Agenda 2030 a Barcelona “sumant voluntats, teixint aliances i innovant”.

Per últim, des de l’Ajuntament es treballarà per impulsar la certificació A2030, que reconeixerà les organitzacions que realitzin accions concretes i d’impacte en matèria d’ODS. Aquesta acció permetrà la creació de clàusules ODS en el processos de contractació pública municipal.

 

Barcelona 2030 Internacional

La voluntat de Barcelona és liderar la implantació de l’Agenda 2030 a nivell de ciutats europees i de metròpolis del món i convertir-se en ciutat de referència en l’assoliment dels 17 ODS. Per això, caldrà compartir i intercanviar amb altres ciutats experiències i coneixements i reforçar la presència de l’Ajuntament en espais nacionals i internacionals de cooperació municipal que treballin en el desplegament de l’Agenda 2030.

Amb aquesta necessitat de compartir experiències i bones pràctiques, l’Ajuntament treballarà per a que es creï un grup de treball de ciutats dins de la organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). A nivell internacional es treballarà per destacar el pes local en els organismes multilaterals i per promoure la incorporació de les empreses de Barcelona a les xarxes privades de desplegament de l’Agenda 2030.

L’Ajuntament també treballarà per posicionar l’Agenda 2030 als esdeveniments internacionals de la ciutat. D’una banda, es treballarà per acollir actes vinculats amb l’Agenda 2030, que motivin tant l’aplicació com la reflexió; i es promourà que els grans esdeveniments internacionals que se celebren a la ciutat s’alineïn amb l’Agenda 2030, tant en termes de contingut com d’organització.

 

Pla de Comunicació

Aprofitant la presentació de la Mesura de Govern i la seva aprovació al Plenari del Consell Municipal, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa avui una nova pàgina web destinada a recollir tota la informació de l’Agenda 2030 a la ciutat. Un nou portal que explica, a nivell de ciutat, què impliquen els ODS i quines accions ja està realitzant l’Ajuntament en clau d’Agenda 2030.

Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/


Font: Ajuntament de Barcelona

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies