Últimes Notícies
Jaume Collboni

17/01/20

Barcelona declara l’emergència climàtica

Barcelona ha decretat l’emergència climàtica a la ciutat davant la situació d’urgència i gravetat pel que fa als nivells de contaminació que afecten la salut dels veïns i les veïnes i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquesta declaració és un document amb les 100 mesures principals a dur a terme en els pròxims 10 anys, encaminades a aconseguir reduir un 50% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle el 2030 respecte als valors de 1992 (valor de referència que es correspon amb el primer inventari de gasos amb efecte d’hivernacle complet que té la ciutat), un augment en l’ambició de la ciutat per reduir les emissions de CO2 respecte al que traçava el Pla Clima.

Amb una inversió de 563,3 milions d’euros en emergència climàtica, l’Ajuntament de Barcelona s’encamina per reduir fins a 2 milions de tones de CO2 l’any 2030, amb un projecte ambiciós per revertir els efectes dels gasos amb efecte d’hivernacle i els contaminants a l’aire que la ciutadania respira diàriament. Per a l’execució d’aquestes mesures s’han traçat uns àmbits estratègics i prioritaris d’actuació des d’ara fins al 2030, que són clau per aconseguir reduir el 80% de les emissions:

  • Reducció del trànsit i Zona de Baixes Emissions, reducció de 550.000 tones de CO2
  • Nou model d’eficiència energètica residencial i d’edificis, reducció de 450.000 tones de CO2
  • Generació i foment de les energia renovable, reducció de 200.000 tones de CO2
  • Reducció de les emissions de grans infraestructures, Port i Aeroport, 178.000 tones de CO2
  • Augmentar la recollida selectiva de residus a través de la implementació de sistemes individualitzats de recollida de residus a nivell domèstic i comercial, reducció de 153.000 tones de CO2

La declaració recull el centenar de mesures concretes per aconseguir canviar el model en set eixos temàtics, recollint la feina feta en la taula participativa d’emergència climàtica, que durant la tardor passada ha celebrat 4 sessions amb la participació de 300 persones en representació de 200 entitats de la ciutat. En base al treball fet, els àmbits temàtics de la declaració són els següents: mobilitat i infraestructures, model urbà, energia, model econòmic, consum i residus, alimentació, model cultural, aigua i salut i benestar.

Més informació

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies