Últimes Notícies
Barcelona

18/11/21

Barcelona comprarà la Casa Tosquella, l’edifici modernista ubicat a Sarrià- Sant Gervasi

  • Desocupat des del 2012, les entitats del barri han lluitat durant anys per tal que l’Ajuntament l’adquirís per destinar-ho a ús públic
  • Un altre dels objectius és poder obrir els jardins de la finca a la ciutadania i guanyar d’aquesta manera un nou espai verd
  • La Casa Tosquella és un edifici modernista de finals del segle XIX que està protegit i considerat Monument Històric i Bé Cultural d’Interès Nacional
  • L’adquisició d’aquesta finca permetrà satisfer la necessitat de dotar d’un equipament per a gent gran al districte
  • També dona resposta a la voluntat de protegir els edificis singulars per preservar el seu valor patrimonial, atès que l’edificació i el jardí es troben actualment força deteriorats per manca de manteniment

 

L’Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la propietat per adquirir la Casa Tosquella, ubicada al barri del Putxet i el Farró, del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d’un edifici modernista que està considerat Monument Històric i Bé Cultural d’Interès Nacional (1974).

Desocupat des del 2012, les entitats del barri han lluitat durant anys per tal que l’Ajuntament l’adquirís per destinar-ho a ús públic. La compra per part de l’Ajuntament respon a la voluntat i la necessitat del districte de dotar el barri del Putxet i el Farró d’un nou equipament públic i corregir el dèficit històric d’equipaments i principalment els destinats a la gent gran.

Així mateix, la seva compra també dona resposta a la voluntat de la ciutat de protegir els edificis singulars per preservar la identitat del barri i el seu valor patrimonial, atès que actualment l’edificació i el jardí està en un alt grau de deteriorament per manca de manteniment. La compra s’ha tancat per un preu de 1.150.000€ i forma part del fons que inclou el pressupost 2021 per a l’adquisició o rehabilitació d’edificis singulars en operacions que es consideressin d’interès per a la ciutat.

 

Un monument històric

És un edifici modernista que està considerat Monument Històric i Bé Cultural d’Interès Nacional (1974). Els monuments inscrits en aquest registre tenen la classificació de monuments històrics per ser una construcció produïda per l’activitat humana que configura una unitat singular de les més rellevants del patrimoni cultural català. Recentment aquest edifici ha estat incorporat a la “La Lista Roja de Patrimonio”, per alertar del seu estat, evitar el seu deteriorament i impulsar la seva recuperació. Així mateix, la Casa Tosquella està inclosa en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte 5, amb nivell de protecció A (Béns culturals d’interès nacional).

 

Un nou equipament pel barri del Putxet i del Farró

L’adquisició de la Casa Tosquella permetrà destinar-la, un cop rehabilitada, a un ús públic. Representa una oportunitat per, d’acord al Pla d’Equipaments del Districte, corregir el dèficit d’equipaments i principalment els destinats a la gent gran detectats al barri del Putxet i del Farró, un dels barris on més creix la població de més de 65 anys i en índex de solitud. Atesa la qualificació, la situació i la seva superfície, aquesta edificació seria idònia com a equipament de barri, i més específicament com a casal de gent gran. Un altre dels objectius del Districte és poder obrir els jardins de la finca a la ciutadania i guanyar d’aquesta manera un nou espai verd.

 

Més informació: Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies