Últimes Notícies
Barcelona

17/07/21

Barcelona desplega la seva estratègia per pal·liar la soledat no desitjada

L’Estratègia municipal contra la soledat es presenta amb una missió concreta: pal·liar la soledat no desitjada en les diferents etapes del cicle de vida de la ciutadania de Barcelona

El document es planteja amb una visió de política de llarg recorregut, on s’actuï transversalment en tots els serveis públics, i que fomenti la reflexió i el debat públic, expert i acadèmic al voltant de la soledat

El document es vertebra en 4 grans línies estratègiques i 25 objectius concrets que busquen sensibilitzar sobre l’impacte de la soledat; desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat; crear més espais comunitaris a la ciutat; i adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la soledat

Pla d’Accions 2020-2024 contempla propostes com la creació d’un joc per pal·liar la soledat dels infants, la posada en marxa del servei Vincles+, una guia sobre soledat per a professionals de la joventut, o la introducció de la mirada de la soledat als casals i espais de persones grans, entre d’altres

L’Ajuntament engegarà una campanya de comunicació a tota la ciutat per ajudar a conscienciar, desestigmatitzar i sensibilitzar sobre la soledat

 

La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, vinculat al procés de modernitat, el desenvolupament urbà i l’increment de l’individualisme que, a més, s’ha vist incrementada arran de la situació sanitària generada per la Covid-19. Encara persisteix l’estereotip que la soledat només la pateixen les persones grans, però el sentiment de soledat és una experiència subjectiva i poc desitjat de falta o pèrdua de companyia que es pot manifestar en individus de totes les edats.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona presentarà en el proper Plenari del Consell Municipal l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, un document per contribuir a pal·liar la soledat no desitjada al llarg de tot el cicle de vida de la ciutadania de Barcelona. El seu objectiu és promoure les relacions de qualitat, sòlides i duradores, i vetllar pel benestar de tots i totes, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. L’Estratègia es planteja com una actuació transversal que interpel·li a tots els serveis públics, integral i amb un horitzó de deu anys que, alhora, promogui i fomenti la reflexió i el debat públic, intel·lectual i acadèmic al voltant de la soledat.

La primera anàlisi de les dades recollides a Barcelona a través de l’Enquesta Òmnibus, realitzada al mes de juny de 2020, assenyalen que el 18,9% de la població de 16 i més anys de Barcelona manifesta sentir-se sovint o a vegades sola. Les dades evidencien que són les persones joves les que se senten soles amb més freqüència; el 26,5% dels i les joves afirmen que se senten sols sovint o a vegades, un percentatge superior al de les persones de més de 65 anys, que representa el 18,7%.

Els resultats posen de manifest la necessitat d’abordar la soledat de manera multidimensional detectant les causes de la soledat entre els diferents col·lectius, i aplicant les mesures més adequades en funció de les circumstàncies específiques. Per tant, tot i que l’Ajuntament no parteix de zero en les accions per pal·liar la soledat no volguda – compta amb 268 projectes, serveis i programes en actiu relacionats, de manera directa o indirecte, en pal·liar aquest sentiment-, l’Estratègia ofereix recursos a aquelles persones que estan patint una situació de soledat no desitjada de manera crònica, però també s’encarrega de promoure l’enfortiment dels vincles socials a la ciutat per prevenir la soledat de les persones de qualsevol edat, sexe, gènere i origen.

Abordar la soledat des de l’àmbit municipal és indispensable per fer-la visible i, per aquest motiu, és una de les prioritats del govern municipal. No obstant això, per disminuir la soledat no desitjada, cal la consciència i l’esforç de tota la ciutadania. En aquest sentit, la implantació de l’Estratègia incorporarà la mirada de ciutat per tal que les entitats, la ciutadania i el món acadèmic col·laborin en la consolidació d’un Pacte de Ciutat contra la Soledat que tingui l’ambició d’interpel·lar tots aquells aspectes de la vida de la ciutadania, i no només els que afectin la institució municipal.

Un dels aspectes bàsics en la prevenció de la soledat és la promoció de les relacions socials, que augmentin el sentiment de pertinença i d’identitat de la persona. Per aquest motiu, és important destacar la dimensió territorial de la ciutat en la qual s’estructura l’Estratègia, atenent als diferents perfils i necessitats de cadascun dels districtes i barris, que són els espais on es generen els vincles socials. La distribució territorial de la ciutat, basada en el foment de la comunitat i la relació, sumada al potencial dels equipaments municipal per fomentar la socialització, fan de Barcelona una ciutat ben posicionada per fer front a la soledat no desitjada.

D’altra banda, el document es presenta com un full de ruta de llarg recorregut, per tant, inclou un sistema de seguiment i un pla d’accions dinàmic i flexible per poder adaptar-se en funció dels canvis socials i noves realitats que puguin arribar.

L’estructura de l’Estratègia municipal contra la soledat es vertebra sobre 4 grans línies estratègiques, de les que deriven 25 objectius concrets:

  • Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en la ciutat i en el benestar de les persones que l’habiten: impulsar campanyes de comunicació per prevenir i conscienciar sobre la soledat; fer difusió dels serveis disponibles per atendre situacions de soledat.
  • Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat: facilitar l’accés a activitats educatives, culturals i de lleure; reduir la bretxa digital; dotar d’eines als professionals per poder detectar, prevenir i intervenir en casos de soledat; reforçar l’oferta de serveis i programes que lluiten contra la soledat; impulsar mesures per tenir cura de les persones cuidadores.
  • Reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris per abordar les situacions de soledat: crear més llocs de trobada i convivència a l’espai públic; aconseguir una ciutat accessible física i comunicativament; reforçar l’acció de les xarxes de cures; promoure noves formes de compartir habitatge; potenciar els equipaments de proximitat com a espais relacionals.
  • Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la soledat: impulsar mesures per prevenir la soledat de les persones treballadores municipals; revisar els serveis i programes en marxa per incorporar la perspectiva contra la soledat.

Pla d’Accions 2020-2024

El procés intern d’elaboració de l’Estratègia municipal contra la soledat s’ha desenvolupat de manera paral·lela amb la posada en marxa de les primeres accions o projectes. El Pla d’Accions 2020-2024 s’ha elaborat segons les línies estratègiques i els objectius, a partir de les necessitats detectades i de les primeres col·laboracions operatives amb les diferents àrees, departaments i serveis clau, tasca que s’ha traduït en diferents projectes durant els darrers mesos del 2020 i els primers del 2021.

El Pla d’Accions 2020-2024 inclou 71 noves iniciatives – 46 programes i 25 accions- que se sumen als 268 programes i serveis que ja té en marxa el consistori per pal·liar la soledat. L’any 2024, a partir de l’anàlisi de l’evolució de les xifres de la soledat i de l’avaluació intermèdia de l’Estratègia, es desenvoluparà el Pla d’Accions 2025-2030. D’aquesta manera, es podran reajustar, crear o mantenir accions segons l’abast de la soledat en la data prevista.

Entre les accions que planteja l’actual Pla destaquen el disseny i creació d’un joc de taula familiar per pal·liar la soledat dels infants; la posada en marxa del servei Vincles+ per arribar a més persones grans; la redacció d’una guia per a professionals de la joventut per ajudar-los a prevenir, detectar i acompanyar als i les adolescents i joves en aquesta situació; l’organització d’un congrés internacional sobre soledat per intercanviar coneixements amb altres ciutats; tallers de cocreació sobre la soledat en la infància; la introducció de la mira de la soledat en els casals i espais de persones grans municipals; la proposta de 3 espais pilot a equipaments comunitaris municipals per millorar el benestar emocional i combatre la soledat a través dels vincles socials; la formació del personal municipal de l’Àrea de Drets Socials en  soledat; la presentació d’un informe per fer front a la soledat patida per persones amb discapacitat; o l’impuls de l’Observatori de la Soledat de Barcelona, entre d’altres, són alguns exemples.

Campanya de comunicació i sensibilització

Una de les propostes del Pla d’Accions 2020-2024 es engegar una campanya de comunicació a tota la ciutat per ajudar a conscienciar, desestigmatitzar i sensibilitzar sobre la soledat. L’objectiu doble és trencar el mite que la soledat només la pateixen les persones grans, evidenciant així que la soledat no té edat, i interpel·lar a tota la ciutadania per tal que esdevinguin aliats en la lluita contra la soledat a la ciutat, promovent-ne el coneixement sobre el problema, la seva prevenció i la capacitat de tothom per contribuir a fomentar les connexions entre les persones, amb la comunitat i l’entorn.

 

Documents relacionats

Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030

Pla d’Accions 2020-2024. Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030

Més informació / font: Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona

Imatge: Ajuntament de Barcelona

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies